بنر 4
لگوهاي نوظهور در سنجش پايداري توسعه سيدکيانوش کلانتر skkalantar@yahoo.com کوروش برارپور bararpoor@y
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 115
فرمت فایل zip
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
قیمت: 3,500 تومان
تحقيق درباره  الگوهاي-نوظهور

فروشنده فایل

کد کاربری 2293
کاربر

الگوهاي-نوظهور


الگوهاي نوظهور در سنجش پايداري توسعه سيدکيانوش کلانتر skkalantar@yahoo.com کوروش برارپور bararpoor@yahoo.com چكيده در دنياي امروز هيچ چيز به اندازه خوشبختي نسل بشر اهميت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه توليد ناخالص ملي بالا، نشانه كاميابي ملتها به حساب ميآمد. اما دغدغة توسعه در پارادايم جديد، خوشبختي چندجانبه نسل بشر است. مقاله پيشرو، ضمن معرفي الگوهاي نوظهور در مفاهيم توسعه به مرور مباني و لزوم توجه به پايداري توسعه (توسط ملتها و دولتها) ميپردازد. مقدمه مفهوم توسعة پايدار تاكنون به روشهاي گوناگون در قالب مفاهيم متنوعي استفاده شده است، اما محوريترين ايده، مربوط به کميسيون جهاني توسعه و محيط زيست بوده كه در 1987 تببين شده است. بر اساس اين تعريف، توسعهاي پايدار است که بتواند «احتياجات نسل حاضر را بدون فدا كردن توانايي نسلهاي آينده براي برآوردهسازي نيازمنديهايشان تأمين كند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام اين بيان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوي دولتها، نهادهاي بينالمللي، سازمانها و شرکتهاي تجاري، مؤسسات علمي و دانشگاهي و گروههاي غيردولتي پذيرفته و به كار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براين اساس به موازات آن كه ارتباط ميان رشد اقتصادي و ابعاد اجتماعي و زيستمحيطي توسعه بهتر درك ميشود، متخصصان و اقتصاددانان بر اين مهم همنوا ميشوند كه توجه يکجانبه به رشد اقتصادي، به نحو اجتنابناپذيري توسعه را ناپايدار ميسازد، يعني نميتواند براي مدت طولاني به همين سياق ادامه يابد. (Soubbotina, 2004). دغدغة توسعه در پارادايم جديد، خوشبختي چندجانبه نسل بشر است. بر اين مبنا سرانه توليد ناخالص ملي بالا لزوماً نشانه خوشبختي مردم يك جامعه نيست، چرا كه معيارهاي ديگري نيز در اين بين تأثيرگذارند كه توليد ناخالص ملي با رويكرد اقتصادي محض، آنها را پوشش نميدهد. امروزه ادبيات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمايههاي فيزيکي، ديگر انواع سرمايههاي تأثيرگذار در فرايند توسعه همانند سرمايههاي طبيعي (شامل مواردي همچون: خدمات، كاركردها، فرايندها و منابع زايشپذير بيولوژيك در کنار منابع زميني زايشناپذير نظير مواد معدني، سوختهاي فسيلي، آبهاي زيرزميني و ...)، سرمايههاي انساني (شامل مواردي همچون: دانش، مهارت، سلامتي، تغذيه، ايمني، امنيت و انگيزه انسانها) و سرمايههاي اجتماعي (شامل مواردي همچون: انسجام اجتماعي، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگي، مشاركتپذيري و تشريك مساعي در امور، برابري فرصتها، آزادي تشكلهاي صنفي، نظم و ...) را نيز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) اين نوشتار در ادامه، الگوهاي نوظهور در مفاهيم توسعه را معرفي و سپس مباني علمي الگوي راهبردي ارزيابي پايداري توسعه را تببين ميكند. الگوهاي نوظهور در مفاهيم توسعه پارادايمهاي جديد توسعه، معيارهاي اقتصادي را
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تولید پنیر پیتزا
تولید پنیر پیتزا

تحقيق درباره اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان 28 ص
تحقيق درباره  اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان 28 ص

تحقيق درباره آموزش اتوکد
تحقيق درباره  آموزش اتوکد

تحقيق درباره آرم لوگو و تبليغات 80 ص
تحقيق درباره آرم لوگو و تبليغات 80 ص

آلاينده هاي نيروگاهي و روشهاي کاهش و کنترل آنها 48 ص
آلاينده هاي نيروگاهي و  روشهاي کاهش و کنترل آنها 48 ص

دانلود جزوه حسابداري شرکت ها
دانلود جزوه حسابداري شرکت ها

اپيدميولوژي چيست
اپيدميولوژي چيست

آموزش و پرورش اسکاتلند.DOC
آموزش و پرورش اسکاتلند.DOC

تاثير شيوه هاي فرزند پروريِ والدين بر شخصيتِ اجتماعي و فرهنگي جوانان 13ص
تاثير شيوه هاي فرزند پروريِ والدين بر شخصيتِ اجتماعي و فرهنگي جوانان 13ص

دانلود پايان نامه برند شرکت کوکاکولا
دانلود پايان نامه برند شرکت کوکاکولا

دانلود مقاله مقدمه اي بر چرخه حيات چابک‎
دانلود مقاله مقدمه اي بر چرخه حيات چابک‎

دانلود پايان نامه بررسي پارامترهاي مهم در شبکه هاي عصبي فازي‎
دانلود پايان نامه بررسي پارامترهاي مهم در شبکه هاي عصبي فازي‎

مقاله جهان بینی اسلامی قلمرو شیطان تشریع است نه تکوین
مقاله  جهان بینی اسلامی قلمرو شیطان تشریع است نه تکوین

مقاله بهره برداری نفت و گاز شرق
مقاله  بهره برداری نفت و گاز شرق

تولید عرقیات گیاهی
تولید عرقیات گیاهی

بنر 5
پشتیبانی از تمامی بانک ها-کافه فایل سل

بالا